Kwetsbaarheid en kracht in relaties

‘Het verenigen van tegendelen’

Het thema ‘Kwetsbaarheid en Kracht in relaties’ sluit aan op de jaartraining ‘Biografie en Heelwording’, de mandala als spiegel van de ziel. Het eerste jaar van deze 3-jarige training is vooral gericht op bewustwording van je eigen innerlijke en uiterlijke biografie en van je (familie) patronen die altijd een grote rol spelen en invloed hebben op de manier waarop je zelf in het leven staat en hoe je zichtbaar bent in je leven en in je werk. Er is in het 1e jaar meer individualiteit ontstaan, meer ‘deelnemerschap’. Juist in relaties is het belangrijk je niet op te stellen als ‘slachtoffer’ of als ‘bestrijder’ maar in de ontmoeting met de ander, deelnemer te zijn. Dan is er sprake van echt contact, van verbinding. In het 2e jaar gaat het er om steeds meer vanuit jezelf in de verschillende relaties, zowel op het gebied van werk als privé te staan en vanuit jezelf verbinding te maken.

Waarom zijn relaties belangrijk?

Het is vanuit onderzoek en ervaring bekend dat kwaliteitsvolle relaties je gezondheid bevorderen, vitaliserend zijn en zin en plezier geven aan je leven. Zuigende, claimende relaties, of relaties waarin je zelf onzichtbaar bent, doen het tegenovergestelde.

Over welke relaties gaat deze training?

Over relaties in de brede zin van het woord: man-vrouw relaties, werkrelaties, moeder-dochter relaties, broer-zus relaties, enz. enz. Vooral gaat het om de relatie die jij met jezelf hebt. Want een goed contact met de ander begint met een goed contact met jezelf.

In de training kun je onderzoeken

– Hoe jij je kwetsbaarheid en je kracht vitaal kunt inzetten in relaties
– Wat jou belemmert om in relaties jezelf te zijn
– Wat het betekent om jezelf meer tot expressie te brengen
– Wat jouw lichaam je hierover kan vertellen

Thema’s die aan de orde komen
– Jezelf zijn, wat is dat?
– Het onderzoeken van een relatie die je lastig vindt.
– Familiepatronen in relaties: projectie en overdracht
– Individualiteit en verbondenheid in relaties
– Jezelf zijn en bij de ander zijn
– Ontmoeting met je schaduw
– Integratie van het mannelijke en het vrouwelijke in jezelf
– Spiritualiteit in relaties

Werkwijze

Aan de thema’s wordt op drie niveaus gewerkt: op het archetypische niveau, op het persoonlijke niveau en op het concrete toepassingsniveau. Er wordt ervaringsgericht gewerkt. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van bewustzijnsoefeningen en expressiemogelijkheden. Denk aan meditatieve oefeningen, actieve imaginatie en schilderen. Er worden ook inhoudelijke kaders en theoretische concepten gegeven. Op het archetypische niveau wordt gebruik gemaakt van mythen, sprookjes en van je eigen dromen.

Deze training bestaat uit 7 themadagen van 10.00 tot 17.30 uur.
3 x supervisie in kleine groepjes, data worden op de 1e themadag afgesproken.
3 x individueel

Begeleiding: Frouwke Ipema, MSc. Jungiaans analytisch therapeut
www.gezondheidsbevordering.com

Gerdien van der Stoel, MSc. Jungiaans analytisch therapeut
www.biografieinbeeld.nl