Jungiaans analytische therapie

‘Slechts wat de mens werkelijk is, heeft helende kracht,
alles wat in het onbewuste ligt wil verwezenlijkt worden.’

C.G. Jung

Carl Gustav JungIn de analytische psychologie van Carl Gustav Jung (1875 – 1961) neemt het begrip individuatie een centrale plaats in. Individuatie wil zeggen het verwezenlijken van het eigen meest innerlijke uniek-zijn; het tot het ‘eigen Zelf worden’. Voor Jung is Christus het belangrijkste symbool voor het Zelf.

In mijn praktijk ervaar ik dagelijks dat er in ieder mens een innerlijk streven is om die persoon te worden die hij in wezen al is en datgene te doen wat hij wezenlijk wil. Het belangrijkste is dat ik de cliƫnt help stil te staan bij zijn innerlijke proces van bewustwording en groei. Meestal leven we vooral de waan van de dag en staan we in die hectiek weinig stil bij onze innerlijke drijfveren, waar groei en richting, zin- en betekenisgeving een belangrijk en vitaal onderdeel van uitmaken. Het gaat er niet om dat je klachten, problemen of symptomen moet ontkennen of vermijden, het gaat er juist om deze te erkennen en toe te laten. Deze benadering helpt om te ontdekken wat de boodschap of de betekenis is achter de klacht, het probleem of het symptoom.

Inherent aan het individuatieproces is bewustwording van eigen schaduwdelen, van die delen in onszelf die we ontkennen of verdringen, waar we ons voor schamen of waar we ons schuldig over voelen, angst voor hebben etc. Veel van deze delen zijn primair onbewust en zolang ze dat zijn projecteren we ze op de buitenwereld, bijvoorbeeld op je partner, je leidinggevende, je ouders of je kinderen met alle gevolgen van dien.

Het goud ligt op de bodem

Om met zin en plezier je eigen leven te kunnen leiden is het van levensbelang deze onbewuste delen te integreren. Overigens is het belangrijk je te realiseren dat het niet alleen maar negatieve delen zijn die opgesloten zitten in de schaduw, ook positieve kanten van onszelf liggen als goud op de bodem te wachten op het licht van ons bewustzijn. En ook al realiseren we ons dat niet, al deze elementen hebben een grote invloed op onze vitaliteit, op hoe we in relatie staan tot onszelf en tot de wereld om ons heen.

Werkwijze

Ik maak zowel gebruik van cognitieve of gedragsmatige technieken als van inzichtgevende technieken. Ik werk met gesprekstherapie, droomanalyse, actieve imaginatie, hypnotherapie en visualisaties, allerlei creatieve uitingsvormen zoals tekenen, mandalaschilderen of kleien. Ik maak heel graag gebruik van sprookjes en van mythen omdat zij bij uitstek geschikt zijn de diepere lagen van onze ziel te raken. Dit heeft een helend effect. Bovendien helpen sprookjes en mythen ons om de diepere zin en betekenis van ons eigen levensverhaal te onthullen en in een groter perspectief te kunnen zien. Dit bewustzijn geeft bijna altijd de ervaring van vitaliteit en van zin en plezier hebben in het ‘gewone’ dagelijkse leven. Gewoon wordt dan bijzonder. Als metafoor voor de eigen levensreis maak ik graag gebruik van de mythische reis van de held, zoals Joseph Campbell die heeft beschreven in zijn boek ‘De held met de duizend gezichten’.

Voor wie?

Ik begeleid mensen met relatievraagstukken, met problemen op het gebied van seksualiteit, mensen die dreigen op te branden, mensen met een eetprobleem, mensen met lichamelijke klachten bij wie op medisch gebied niets gevonden is, mensen met een angst- of een dissociatieve stoornis, mensen die last hebben van depressiviteit.

Ik begeleid ook mensen die komen met de vraag naar zin- en betekenisgeving, mensen die al heel wat gedaan hebben op het pad van bewustwording en zich willen blijven verdiepen in hun eigen innerlijke ontwikkeling of die benieuwd zijn naar hun diepste en goddelijke Zelf.

Hoe lang duurt de analytische therapie?

Ik ga globaal uit van de duur van een zwangerschap, ongeveer 9 maanden of 40 weken. Net zoals een ongeboren kind na de bevruchting tijd nodig heeft om te rijpen en te groeien voordat het als voldragen baby op de aarde geboren kan worden, zo heeftook de mens tijd nodig om bewustzijn en inzicht te krijgen over het eigen individuatieproces. Niet voor niets wordt er in verschillende tradities wel gesproken over de tweede geboorte, de geboorte van de eigen innerlijke individualiteit, wat letterlijk betekent de eigen ‘ongedeelde eenheid’.

Wordt analytische therapie vergoed?

Momenteel vinden er onderhandelingen plaats tussen verschillende zorgverzekeraars en de Jungiaanse Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland (JVATN) over de vergoeding van de analytische therapie. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de analytische therapie of vergoeden een bepaald aantal sessies. Overleg met de zorgverzekeraar is wenselijk.