Innerlijk leiderschap

‘Als je weet wat je wilt en je staat tegelijkertijd onbevangen
open voor alles wat er op je weg komt,
werkt heel het universum samen aan de realisatie ervan.’

Paulo Coelho:‘De Alchemist’

stonehengeHet derde jaar borduurt voort op de kennis en de ervaringen van de twee voorgaande jaren. In het eerste jaar staat vooral je eigen levensverhaal centraal, je krijgt inzicht in je eigen (familie-)patronen, we werken aan een helend contact met het onbevangen, speelse èn gekwetste innerlijke kind en we geven door middel van het schilderen van een mandala vorm aan al die beelden die zich vanuit het onbewuste aandienen.
Het resultaat is een ontwikkeling van onze eigen autonomie waardoor we ons minder vaak als ‘slachtoffer’ of als ‘bestrijder’ opstellen, maar meer aanwezig zijn vanuit een innerlijk volwassen houding.
In het tweede jaar staan we stil bij ‘Ik in relatie tot de Ander’. En dan vooral een ander met wie we het moeilijk hebben. We komen onze eigen schaduw tegen en worstelen met onze innerlijke demonen die vaak te maken hebben met denkbeelden en ervaringen over onze eigen kracht en onze kwetsbaarheid. Het bewustzijn dringt door dat die ander ons ook iets spiegelt van onszelf.
Door dit proces aan te gaan worden we innerlijk vrijer van onze denkbeelden en normen en van voor- en veroordelen over de ander en over onszelf. We worden wat transparanter en ervaren soms een groter perspectief. Sprookjes, denk aan de Maansikkelbeer, mythen en andere verhalen ondersteunen dit proces. Het gedichtenboekje dat ontstaan is weerspiegelt iets van die transparantie en het grotere perspectief.

Waar staan we nu?

In het derde jaar onderzoeken we hoe we steeds beter zichtbaar kunnen zijn vanuit onze eigen authenticiteit in het dagelijkse leven. Dat vraagt primair om Innerlijk leiderschap’ en bewustzijn, omdat deze vorm van leiderschap richting geeft en inspireert! Onderzoek en ervaring leert dat echte leiderschapsontwikkeling in essentie gaat om bewustzijnsontwikkeling en niet om technieken en vaardigheden. Innerlijk Leiderschap is vooral een ‘staat van Meesterschap’. Meesterschap waarover? Over je persoonlijke zelf!
Het doel van het derde jaar is dan ook om in de alledaagse werkelijkheid meer zichtbaar te zijn vanuit je eigen authenticiteit en je minder te laten bepalen door je egopatronen. Dit jaar beoogt een integratie van onze innerlijke delen in het geheel, om op die manier een volgende stap te maken op het pad van ons individuatieproces. De literatuur leert ons dat we in dit opzicht in alle culturen bij dezelfde sleutel terechtkomen:
Ken u zelve en ge zult de wereld kennen.’

Vragen die je aan jezelf kunt stellen:

 • Hoe pas ik de bewustgeworden inzichten en de geleerde vaardigheden van de afgelopen
  twee jaar concreet toe in mijn dagelijkse leven?
 • Hoe kan ik mijn eigen droom, missie, roeping concreet vorm geven in mijn leven?
 • Hoe kan ik mijn innerlijke en uiterlijke hinderpalen transformeren tot bondgenoten?
 • Hoe ben ik niet langer slachtoffer of bestrijder van de omstandigheden, maar
  leer ik omstandigheden te creëren?

Paulo Coelho geeft hierop in ‘De Alchemist’ het antwoord, hij zegt: ‘Als je weet wat je wilt en je staat tegelijkertijd onbevangen open voor alles wat er op je weg komt, werkt heel het universum samen aan de realisatie ervan.’

Thema’s die dit proces ondersteunen:

 • De reis van de Held in beeld;
 • Verlangen als richtinggevend principe;
 • Synchroniciteit: louter toeval?
 • Luisteren naar de stilte;
 • Art is in the heart;
 • Ontwikkeling van de wil;
 • Heling en transformatie;
 • HUMOR.

vlinderVolgens Coelho (en volgens ons ook) is het heel belangrijk te weten wat je wilt. Vandaar een oproep aan ieder van jullie om in het kader van ‘Innerlijk Leiderschap’ alvast stil te staan bij de vraag: Wat wil ik dit jaar echt verder ontwikkelen? Wat is mijn diepste verlangen? Mijn diepste wens? Mijn passie? Op de eerste themadag komt deze vraag aan de orde.

Werkwijze en methodiek

We maken opnieuw gebruik van reflectie en meditatie, van visualisatieoefeningen en van de actieve imaginatie. We leren nog beter om echt met elkaar te delen en we maken dit jaar veel gebruik van het medium ‘Film’.
Het derde jaar bestaat uit 7 themadagen, 4 keer op een vrijdag en drie keer op een zaterdag. Verder uit 2 individuele sessies en 4 groepssupervisies.
Het is soms wenselijk om individueel één of meerdere supervisies te hebben.

Begeleiding

Frouwke Ipema
Mathilde van Mil
en Mathanja Sibon (Qi-gong).

De training ‘Innerlijk Leiderschap’ wordt ook op maat gegeven aan leidinggevende managers of directeuren van diverse organisaties. Het programma wordt dan waar nodig aangepast. Wel blijven we gebruik maken van het medium film. De mogelijkheid bestaat ook om dit ‘in company’ te doen. Neem voor verdere informatie hierover.

Aanmelden en informatie

Via contact.
Het derde jaar is alleen toegankelijk voor de deelnemers die ook de eerste twee jaar hebben gevolgd.