Curriculum vitae

Frouwke Ipema MSc. (1947)
Jungiaans analytisch therapeut

‘Schippers leren varen, niet in de stille zee, maar in de felle baren’
Jacob Cats

frouwkeDe rode draad in mijn leven komt naar voren in het begeleiden van mensen tijdens een ingrijpende overgangsfase in hun leven. Ernstig zieke kinderen en barende vrouwen zijn belangrijke leermeesters in mijn verpleegkundige carrière geweest (Amsterdam VU, Rotterdam Dijkzigt).
Van 1980 tot 1985 werkte ik als bedrijfsmaatschappelijk werker bij RVS-Verzekeringen, onderdeel van het toenmalige Amfas-concern. Hier begeleidde ik onder andere individuele medewerkers tijdens een ingrijpende fusie en reorganisatie van het concern.

In 1997 sloot ik de Mastersopleiding voor verpleegkundigen aan de Hogeschool van Utrecht en de Universiteit van Wales af met een kwalitatief, fenomenologisch onderzoek. Hierin stond de belevingswereld van vrouwen met Multiple Sclerose in relatie met hun zorgverlener centraal. Materiaal werd verkregen door middel van diepte-interviews.

Mijn interesse hiervoor was gewekt, omdat ik in mijn praktijk verschillende keren een vraag kreeg van thuiszorgorganisaties rondom een ‘lastige zorgverlening’. Het betrof individuen of teams die vastgelopen waren, of opgebrand dreigden te raken in de zorgverlening aan chronisch zieke patiënten.

Carl Gustav Jung

Het gedachtegoed van Carl Gustav Jung en Emma Jung is voor mij sinds mijn 40ste jaar een bron van inspiratie en van hulp tijdens een diepgaande crisis en transformatie in mijn eigen leven. Daarom volgde ik van 2000 tot 2005 de studie tot analytisch therapeut aan het Jungiaans Instituut SUW te Nijmegen. Hierdoor verkreeg ik bewustzijn en inzicht op een dieper niveau en waren de aangereikte methodieken aan mij zeer besteed en bruikbaar in mijn dagelijks werk.

Praktijk voor gezondheidsbevordering van mens en organisatie

Sinds 1994 werk ik vanuit een zelfstandig ondernemerschap in de vorm van een eenmanszaak. Mijn werkzaamheden bestonden en bestaan uit het geven van individuele therapie, trainingen, supervisie en intervisie. Ik begeleidde tientallen teams van diverse instellingen binnen de gezondheidszorg, binnen justitie, het onderwijs, of binnen de zakelijke dienstverlening op het gebied van gezondheidsbevordering en kwaliteitsverbetering door communicatie, samenwerking en visievorming.

Justitie

metamorf_02Van januari 1997 – 2001 werkte ik als projectleider en trainer met ‘Vreeburg en Partners’ bij de arrondissementale stafdiensten van Justitie. Ik begeleidde diverse teams, het management en individuele medewerkers in het kader van een landelijk project ‘Op weg naar excellente dienstverlening’. Onze activiteiten richtten zich op kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en op het bewerkstelligen van een meer open cultuur in houding en communicatie.

Opleiding ‘Excellente zorg voor Ouder en Kind’

Met Frans Vreeburg ontwikkelde ik in 1998 een eenjarige opleiding ‘Excellente zorg voor Ouder en Kind’. Deze opleiding was gericht op professionals in de Jeugdgezondheidszorg zoals verpleegkundigen en artsen die meer diepgang in hun werk willen en die streven naar kwaliteitsverbetering in hun zorg en begeleiding voor ouder en kind. In de opleiding stond de bevordering van de autonomie van ouder en kind door bewustwording centraal. Communicatieve vaardigheden maakten een belangrijk deel uit van de opleiding. Supervisie en videotraining aan de hand van eigen praktijkgerichte casuïstiek vormden een belangrijk onderdeel. We hebben gedurende vijf jaar deze opleiding met veel elan gegeven en de reacties van de studenten waren navenant.

Scholing in bewustzijnsontwikkeling, counseling en supervisie

Aartsengel-MichaelNaast de reguliere studies en niet te vergeten het werkend en onderzoekend bezig zijn in het dagelijkse werk ontwikkelde ik zelfbewustzijn en inzicht door middel van scholing en opleiding binnen het Instituut voor ‘Ekologische Gezondheidszorg’ destijds gevestigd te Rotterdam.
Ecologie betekent hier de ‘wetenschap van levende relaties’. Van 1985 tot 1995 was ik nauwverbonden met het werk van dit instituut. Het doel was mensen te begeleiden en te scholen in de ontwikkeling van bewustzijn over de innerlijke ervaring bij ziekte, gezondheid, heling en hulpverlening. Ik werkte hier als staflid en maakte de laatste jaren deel uit van de maatschap.

Jaartrainingen en workshops

Sinds 1998 heb ik op diverse plaatsen in het binnen- en buitenland workshops en trainingen gegeven op het gebied van bewustwording over helingsprocessen en biografische ontwikkeling. Ik maak hierbij graag gebruik van sprookjes en van mythen. Als metafoor voor het eigen individuatieproces, oftewel de eigen inwijdingsweg maak ik gebruik van de mythische ‘Reis van de Held’ naar het boek van Joseph Campbell ‘De held met de duizend gezichten’.
Tevens organiseerde ik een aantal pelgrimstochten op weg naar Santiago de Compostella voor een divers publiek.

Informatie over de jaartrainingen vindt u in het menu onder ‘Jaartrainingen’.

Naar de woestijn

In februari 2010 staat er een woestijnreis naar Zuid-Marokko op stapel (zie bij ‘Nieuws’)
en in 2011 organiseer ik een reis voor ‘Bruggenbouwers’ naar Suriname. Informatie hierover volgt later.

Opleidingen

 • Verpleegkundige A, Verpleegstersschool Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam
  1966 – 1969
 • Specialisatie Gynaecologie en Obstetrie te Rotterdam
  1977 – 1978
 • Sociale Academie ‘De Aemstelhorn’ Amsterdam, kaderopleiding in de gezondheidszorg
  1973 – 1975
 • Instituut voor Ekologische Gezondheidszorg Rotterdam, leidt op tot bewustzijnsontwikkeling over de menselijke ervaring bij ziekte, gezondheid, heling en hulpverlening
  1985 – 1994
 • The University of Wales College of Medicine
  1994 -1997, degree of Master of Science in Nursing
 • Jungiaans Instituut Nijmegen: Analytisch therapeut, Jungiaanse psychologie
  2000 – 2005
 • Interuniversity College for Health and Development, Graz, Austria: Master of Science (MSc.) depth psychology
  2012
 • Opleiding bij ‘Wilde Wijze Vrouw’, Klara Adalena, Amsterdam, eigentijdse opleiding tot Priesteres
  2011- 2012

Naast ontspanning, bezinning en plezier is het doel van al deze activiteiten het ontwikkelen van bewustzijn over het eigen leven om vanuit je eigen uniekheid en bezieling te doen wat je graag wilt doen. Het is mijn visie en ervaring dat dit zin en plezier geeft, je vitaliteit
bevordert en dat het op deze manier mogelijk is een eigen bijdrage te leveren aan een gezonde ontwikkeling van onze complexe samenleving.