Biografie en heelwording

‘De mandala als spiegel van de ziel’

Voor wie?

mandala Deze training is bedoeld voor mensen die meer zicht willen krijgen op hun eigen uniekheid, hun innerlijke kwaliteiten en hun eigenwaarde. Voor mensen die het verlangen hebben meer vanuit zichzelf te leven en te werken.

Voor mensen die het gevoel hebben in hun persoonlijke of werkende leven iets wezenlijks van zichzelf achter te houden. Ook voor mensen die rouwen om het verlies van iets of iemand die hun dierbaar was. Voor mensen die meer zicht willen krijgen op hun ouder- kind- en familiepatronen. Voor mensen in
een overgangsfase van hun leven. Voor professionals en niet-professionals.

Gezonde relaties in leven en werk

De training gaat over veranderingen in je eigen leven en/of werk en hoe je daarmee omgaat. Onderzoek en ervaring laten zien dat er een sterke
verwevenheid is van de eigen persoonlijke ontwikkeling en het functioneren in het werk. Veranderingen hierin hebben bijna altijd te maken met relaties.
Dat kunnen liefdesrelaties zijn, familierelaties of werkrelaties. Veranderingen op dit terrein maken veel los aan gevoelens en emoties en het is uitermate
belangrijk, zoniet noodzakelijk om hier aandacht aan te besteden. Om bewustzijn te ontwikkelen over wat er nodig is om op gezonde wijze door dit veranderingsproces heen te gaan. Het risico van opbranden is niet denkbeeldig, omdat liefde en werk innig met elkaar verbonden zijn en dit de meest basale activiteiten zijn voor ons gevoel van vitaliteit, inspiratie en zingeving.

Innerlijk heler worden

De training is gericht op persoonlijke groei en innerlijke ontwikkeling. Op autonomie en heling in verbinding met het gewone dagelijkse leven. Gericht op het gevoel zelf de regie te hebben. De training geeft handvatten om in je dagelijkse werk- en liefdesrelaties meer zichtbaar te zijn in wie je in wezen bent en concreter te worden in wat je echt wil. Je krijgt meer zicht op je eigen talenten en leert je grenzen te respecteren door duidelijk te zijn in je ‘ja’ en in je ‘nee’. Deze innerlijke houding geeft energie en draagt bij tot gezonde werk- en liefdesrelaties.

Autonomie: Vrijheid in verbondenheid

Het ontwikkelen van autonomie, het verkrijgen van bewustzijn en inzicht over je eigen leven en levenservaringen staat centraal. Hoe ben je in je leven omgegaan met situaties en met mensen die veel voor je betekenden? Welke keuzes heb je gemaakt? Wat waren belangrijke keerpunten? Wat betekent dit nu voor jou?

JeZelf zijn

Door jezelf deze en andere vragen te stellen leer je je eigen (familie-) patronen kennen. Je ontdekt zowel de waarde als de beperkingen ervan. Je ontdekt wat je aan ‘oud zeer’ los kunt laten en welke keuzes je voor de toekomst wilt maken om meer zichtbaar te zijn in wie je in wezen bent!

Ontmoeting met je schaduw

Innerlijke ontwikkeling, meer zijn wie je in wezen al bent kan niet zonder je schaduwzijden serieus te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.
Het betekent soms dat je weggestopte bladzijden uit je eigen levensboek opnieuw openslaat, het script gaat lezen en de betekenis ervan kunt doorgronden.
Het ‘goud’ ligt vaak op de bodem!

De mandala als symbool van heelheid

cursus-heelwordingGedurende de training geven we ons eigen levensverhaal vorm door het schilderen van een mandala.
Jung zag de mandala als spiegel van de ziel, als een symbool van heelheid waarin de tegenstellingen verenigd zijn. Het schilderen van een mandala draagt bij aan de mogelijkheid naar je kern te gaan, situaties in je leven opnieuw te bezien, te ervaren, te ordenen en in harmonie te brengen. Het is ruimte geven aan je innerlijke beelden en in verbinding zijn met het oorspronkelijke ‘Zelf’. Dit is wat Jung het individuatieproces noemt. Individu in de betekenis van
ongedeelde eenheid.

Werkwijze

Gewerkt wordt vanuit de analytische psychologie van de Zwitserse psychiater prof. dr. C.G. Jung. Vanuit deze visie neemt het onbewuste van de mens, het deel dat we niet kennen of erkennen een centrale plaats in. In de training en in de individuele begeleiding wordt gewerkt aan bewustwording en heling om ons als mens weer één geheel te voelen. Naast het uitwisselen van ervaringen wordt gewerkt met foto’s als eigen beeldmateriaal, actieve imaginatie, dromen, tekeningen en sprookjes. Er worden kaders gegeven als kapstok om je ervaringen te kunnen plaatsen.

Inhoudelijke thema’s:

  • De ontwikkeling van autonomie: ‘Ik’-bewustzijn;
  • Defensief of creatief in het leven staan: opgebrand of vitaal?
  • Fasen in een mensenleven: innerlijke en uiterlijke ontwikkeling;
  • Zicht op je eigen bestaansgrond en familiepatronen;
  • Spiritualiteit en de fasen van een helingsproces;
  • Het innerlijke kind en het verlies van de onschuld;
  • De ervaring van spiritualiteit: zin en betekenis aan je leven geven;
  • Het individuatieproces

Nota bene

Dit jaar is onderdeel van een programma van drie jaar. Het overkoepelende doel van deze drie jaar is om vitaal en met zin en plezier je eigen leven
vanuit autonomie en verbondenheid invulling te geven. Betekenisvolle relaties verder te ontwikkelen en steeds meer vorm te geven aan het eigen
oorspronkelijke ‘Zelf’ in leven en werk. Het tweede jaar is gericht op ‘Kwetsbaarheid en kracht in relaties‘ en gaat over de vereniging van het
mannelijke en het vrouwelijke in jezelf; het derde jaar is bedoeld om je Innerlijk leiderschap steeds concreter vorm te geven in de samenleving.

Individuele begeleiding

Naast of los van deze training bestaat de mogelijkheid om gedurende een bepaalde periode individuele begeleiding te hebben in de vorm van therapie, supervisie,
coaching. De inhoud van deze gesprekken kan gericht zijn op vragen over je eigen biografie in relatie met je werk of je persoonlijke leven. Het kan
ook gericht zijn op helingsprocessen met betrekking tot meegemaakte traumatische ervaringen.

Begeleiding

trainersFrouwke Ipema (MSc);‘Praktijk voor Gezondheidsbevordering van Mens en Organisatie’.

Ik heb 20 jaar ervaring op het gebied van gezondheidsbevordering en kwaliteitsverbetering van leven en werk. De rode draad in mijn leven en
tevens mijn inspiratie ligt in het begeleiden van individuen en organisaties (gezondheidszorg, onderwijs en justitie) tijdens een proces van verandering
of transformatie. Ik doe dit in de vorm van supervisie, coaching, counseling, training en therapie. Op beperkte schaal organiseerde ik pelgrimsreizen.
Scholing in bewustzijn, heling en biografische ontwikkeling deed ik gedurende tien jaar op in werk en studie aan het instituut voor ekologische
gezondheidszorg. Dit proces van bewustwording kreeg verdere inhoud en verdieping door de studie tot Analytisch Therapeut aan het Jungiaans Instituut, Instituut voor Dieptepsychologie te Nijmegen. Deze 5-jarige studie heb ik in 2005 afgerond met onder andere een scriptie over het individuatieproces.

Co-trainer: Gerdien van der Stoel, MSc.

Mathilde van Mil en Josta Onneweer (Qi-gong).

Josta Onneweer

josta-onneweerOoit ben ik begonnen met het beoefenen van T’ai Chi Chuan in verband met fysieke klachten. Ik had veel profijt van de T’ai Chi door de ontspanning en bewustwording die het teweeg bracht. Vanuit het T’ai Chi apprenticeship in 1998 (docentschap) kwam ik in aanraking met meditatie. Toch bleef ik zowel fysiek als spiritueel zoeken naar een aanvulling op mijn T’ai Chi. Door het volgen van Qigong lessen en vervolgens
een opleiding tot Qigong docent (2002 – 2004) heb ik de fysieke aanvulling goed gevonden.

Nu ben ik docent T’ai Chi, korte vorm Yangstijl, Qigong docent en sinds juni 2007 gecertificeerd Healing Tao instructeur. Lesgeven is voor mij het doorgeven van kennis en ervaring waardoor ruimte ontstaat om nieuwe dingen te leren en die vervolgens weer door te geven. Dit ontvangen en doorgeven spreekt mij erg aan.

Het bezig zijn met Qigong en meditatie verdiept en verbreedt mijn eigen groei en transformatie. Het helpt mij op mijn weg naar bewustwording. In praktische zin betekent dit dat ik meer ontspannen in het leven sta. Dat merk ik bijvoorbeeld in de manier waarop ik nu tegen de wind in fiets, of zware dingen sjouw. Maar ook hoe ik de gedachtestroom in m’n hoofd tot rust kan brengen en emoties niet met mij op de loop gaan. Ook de jaartraining ‘Biografie en heelwording’ heeft mij wezenlijk geholpen door de inzichten die ik hier gekregen heb in hoe processen een rol spelen in mijn leven van alledag.

Tegenwoordig combineer ik mijn werk als fysiotherapeut met het geven van meditatietraining, zowel aan groepen als individueel.

Informatie en aanmelding

Zo spoedig mogelijk bij Frouwke Ipema, zie de gegevens bij contact.