Home

Uitnodiging: Zaterdag 11 september 2021 Jungiaans Carrousel

Meer informatie over het programma en tickets: Jungiaans Carrousel.

Visie op gezondheid en gezondheidsbevordering:

Proces van individuatie, worden wie je bent!

Frouwke_IpemaDe Praktijk voor Gezondheidsbevordering van Mens en Organisatie gaat er van uit dat leven in essentie een natuurlijk proces is van voortdurende ontwikkeling en groei, waarin steeds terugkerende overgangsfasen.
Uitgegaan wordt van een positief concept van gezondheid waarbij de unieke menselijke ervaring een centrale plaats inneemt. Vanuit dit perspectief betekent gezondheid niet het afwezig zijn van klachten, ziekten of problemen, maar veel meer de ervaring van vitaliteit. Cruciaal hierbij is de wijze waaròp omgegaan wordt met klachten of problemen die onderdeel zijn van ieders leven en werk.

Op basis van het bovenstaande zijn de volgende
uitgangspunten geformuleerd:

 • Bij gezondheid en gezondheidsbevordering gaat het primair om de eigen ervaring van
  autonomie en verbondenheid, van zingeving en van vitaliteit.
 • Het aangaan en onderhouden van kwaliteitsvolle relaties zowel in het
  persoonlijke als in het professionele leven zijn belangrijke bouwstenen voor
  gezondheid.
 • Om daadwerkelijk gezondheidsbevorderend aanwezig te kunnen zijn is inzicht
  en erkenning van eigen ‘schaduwzijden’ voorwaarde. ‘Wie geen schaduw heeft
  leeft in het donker’ (Deepak Chopra).
 • Persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling gaan hand in hand en
  stimuleren elkaar.
 • Bewustzijn omtrent eigen inspiratie en creativiteit en het geven van expressie
  hieraan werkt gezondheidsbevorderend.

Autonomie, vitaliteit en zingeving

metamorf_02Autonomie wil zeggen vanuit innerlijke vrijheid eigen, zelfstandige keuzes maken en hiervoor ook verantwoordelijkheid nemen. Het ontkennen of verdringen van de werkelijkheid waar problemen of klachten altijd onderdeel van zijn vermindert je vitaliteit en leidt tot opbranden.

Het bestrijden van deze werkelijkheid leidt eveneens tot vermoeidheid en andere opbrandverschijnselen. Beide manieren van omgaan met de werkelijkheid zijn overlevingsstrategieën, gebaseerd op (meestal onbewuste) denkbeelden en oordelen. Herstel van energie treedt op wanneer stilgestaan
wordt bij de eigen ervaringen en hierover bewustzijn wordt ontwikkeld.

metamorf_03De dagelijkse praktijk leert dat een Jungiaanse aanpak mooie instrumenten heeft om de visie op gezondheid handen en voeten te geven en op aarde te zetten en te voelen dat je als individueel mens verbonden bent met de kracht van ‘Moeder Aarde’ en met het Licht, de warmte van de Zon en nog zoveel meer van de Kosmos. Voor mij is dat de betekenis van spiritualiteit!